Aktuality

Představenstvo Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti. Valná hromada Společnosti se bude konat dne 15.2.2022 v 9:00 hodin na adrese Škrobálkova 630/13, Ostrava - Kunčičky, 718 00.

Pozvánka: Pozvánka na valnou hromadu 15.2.2022